Cachalot Arctic Tour 2015

Half mei 2015, tussen Hemelvaart en Pinksteren, vertrekt de 36-voets tweemaster Cachalot vanaf Lauwersoog voor een reis van drie maanden naar het hoge noorden. Wanneer de condities van weer, schip en crew het toelaten gaat de route langs de Noorse kust richting Noordkaap, om vandaar via Bereneiland over te steken naar Spitsbergen. In Spitsbergen wordt langs de westkust omhoog gevaren, zo mogelijjk tot aan de grens van het pakijs, vermoedelijk tussen de tachtigste en eenentachtigste breedtegraad. Bij goede weersvooruitzichten wordt de reis vervolgd in zuidwestelijke richting met een lang zeiltraject naar het vulkaaneiland Jan Mayen en vervolgens naar de oostkust van IJsland. Vanaf IJsland wordt de koers verlegd richting de Faeröer, waarna via de Orkneys of Shetlands en de oostkust van Schotland wordt aangestuurd op thuishaven Lauwersoog.

De totale afstand van het voorgenomen parcours bedraagt 4500 zeemijlen (>8000 km). Het doel om de reis binnen 90 dagen te willen volbrengen is ambitieus en kan alleen gehaald kan worden met meerdaagse zee-etappes waarbij dag en nacht wordt doorgezeild.
Maar het lange verblijf op zee dient niet slechts ter overbrugging van afstanden tussen eilanden en verre kusten. Nee, de zee zelf is een belangrijk doel van de reis.
Met het project Sails for Whales gaat de bemanning van de Cachalot onderzoeken in hoeverre zeiljachten bij kunnen dragen aan het in kaart brengen van de leefgebieden en populatiegroottes van diverse walvissoorten. Die kennis is nu nog zeer onvolledig maar onontbeerlijk om deze dieren adequaat te beschermen.

Op deze website zal verslag worden gedaan van de expeditie CAT-2015. Wanneer de reis aanvangt wordt de logboek-pagina de homepage, waarop dagelijks, al is het summier met korte e-mailtjes via de satelliettelefoon, het verloop van de reis wordt bijgehouden. In de aanloop naar de vertrekdatum (planning 17 mei 2015) zal deze site stap voor stap met achtergrondinformatie uitgebreid worden.
‘Stay tuned!’

HJJ

Loading...
  • route CAT 2015