Op Smeerenburg zien we de resten van Nederlandse bewoning en de traanovens waar de Groenlandse walvissen (Bowhead whales) in werden gekookt.
Tijdens onze rondwandeling worden we aangevallen door Noordse sterns en ook het paartje Middelste Jager wil ons weg hebben van hun nest.
Ondertussen is ook een poolvosje uit op het verzamelen van eieren. We zien hoe hij zijn eerder verzamelde en in de grond verstopte eitjes weer opzoekt en oppeuzelt.